Chính sách

Đến với Ẩm Thực Khéo Tay(ATKT), bạn có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ của chúng tôi trong nhiều cách khác nhau:

  • Để tìm kiếm thông tin
  • Để chia sẻ thông tin hữu ích
  • Để giao tiếp với du khách và những người dùng khác
  • Để tạo ra nội dung mới

Ngoài ra, khi chia sẻ thông tin với ATKT, người dùng có thể nhận được dịch vụ tốt hơn:

  • Bắt liên quan nhiều kết quả tìm kiếm và quảng cáo
  • Kết nối và chia sẻ với các du khách khác, khách hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn.
  • Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được xóa trong những cách chúng ta sử dụng thông tin rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ một cách bí mật.

Thông tin được thu thập bởi ATKT

Để cung cấp cho tất cả các người dùng với dịch vụ tốt hơn, ATKT thu thập thông tin từ các công cụ cơ bản như ngôn ngữ mà du khách hay khách hàng của chúng tôi sử dụng để điều phức tạp hơn như những người quan trọng nhất cho người dùng của chúng tôi trên Internet hoặc quảng cáo nào hữu ích nhất cho các du khách và khách hàng.

Thông tin ATKT thu thập được là từ một du khách và khách hàng của chúng tôi chia sẻ với chúng tôi và từ những gì chúng tôi có được từ khách truy cập của chúng tôi và khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

ATKT sử dụng thông tin như thế nào?

Từ hầu hết các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, ATKT sử dụng thông tin để cung cấp, duy trì, cập nhật, bảo vệ cũng như phát triển những cái mới. Với thông tin này, ATKT cung cấp du khách và khách hàng với nội dung phù hợp như kết quả tìm kiếm liên quan sẵn có và quảng cáo.

ATKT cũng có những thông tin thu thập từ các tập tin cookie cũng như các công nghệ khác, chẳng hạn như thẻ pixel, để nâng cao kinh nghiệm của du khách và khách hàng cũng như chất lượng tổng thể của tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Trước khi sử dụng bất kỳ thông tin cho mục đích khác hơn so với những người được quy định trong chính sách bảo mật, các trang web ATKT .com chắc chắn sẽ yêu cầu du khách và người sử dụng đối với sự đồng ý của họ.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của người sử dụng

Công ty chúng tôi trong ATKT .com tôn trọng du khách và sự riêng tư của người sử dụng và cho phép họ kiểm soát việc xử lý thông tin cá nhân của họ. Khi khách truy cập và người dùng được yêu cầu để gửi thông tin cá nhân của họ để sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc dịch vụ của chúng tôi, họ phải hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách gửi thông tin yêu cầu về hình thức. Sau đó, du khách và người dùng của chúng tôi phải đồng ý với các điều khoản quy định trong Chính sách bảo mật của công ty chúng tôi liên quan đến việc sử dụng các thông tin mà họ cung cấp. Bất cứ khi nào sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ trong ATKT , chúng tôi sẽ cung cấp cho khách và người dùng có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ. Hoặc trong trường hợp thông tin của họ là không đúng, ATKT sẽ quản lý để chỉ cho họ cách thích hợp để cập nhật nó càng sớm càng tốt hoặc thậm chí xóa nó – trừ khi ATKT phải giữ các thông tin cho doanh nghiệp hợp pháp hoặc cho các mục đích hợp pháp. Du khách và người dùng sẽ phải xác minh danh tính của họ khi cập nhật thông tin cá nhân của họ trước khi chúng ta hành động theo yêu cầu của họ.

Chúng ta phải nhắc nhở du khách và người dùng có yêu cầu được coi là bất hợp lý lặp đi lặp lại, có nguy cơ sự riêng tư của người dùng khác, đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không cân xứng, hoặc sẽ là không thực tế (ví dụ, yêu cầu đề cập các thông tin nằm trên các băng sao lưu) có thể bị từ chối .

Nơi chúng ta có thể làm một cách tự do cung cấp các thông tin truy cập cũng như chỉnh, trừ trường hợp nó đòi hỏi một nỗ lực không cân xứng. ATKT .com nhằm mục đích duy trì các sản phẩm và dịch vụ một cách giúp bảo vệ tất cả các thông tin từ hủy diệt vô tình và độc hại.

Thông tin ATKT chia sẻ

Trừ khi một trong các trường hợp áp dụng: với những người sử dụng đồng ý, với các quản trị viên tên miền và cho xử lý bên ngoài, ATKT đảm bảo để không chia sẻ của người sử dụng thông tin cá nhân với cá nhân, công ty, cũng như các tổ chức bên ngoài của công ty chúng tôi. Căn cứ vào hướng dẫn của chúng tôi, phù hợp với chính sách bảo mật của ATKT cũng như bất kỳ bảo mật thích hợp khác và cũng có các biện pháp an ninh, chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các chi nhánh của chúng tôi hoặc các doanh nghiệp khác đáng tin cậy hoặc người để xử lý nó cho chúng ta.

Chính sách bảo mật của ATKT áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi công ty chúng tôi và những chi nhánh của nó, có chứa các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên các trang web khác, nhưng không bao gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ mà không kết hợp trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chính sách bảo mật trên ATKT không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các cá nhân hoặc công ty khác, bao gồm cả các trang web hoặc các sản phẩm có thể được nhìn thấy bởi du khách và người sử dụng trong các kết quả tìm kiếm hoặc các trang web khác liên kết từ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật ATKT sẽ không có các hoạt động thông tin của các tổ chức và các công ty quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi khác.
Liên Hệ

Hãy viết cho chúng tôi bằng bưu điện đến địa chỉ bưu điện của chúng tôi hoặc bằng cách email nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về chính sách bảo mật của chúng tôi cũng như cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.